Martine Vonk Prijs

Martine Vonk Prijs

GroenGelovig roept een Martine Vonk prijs in het leven. De prijs is bestemd voor organisaties, individuen of projecten die zich vanuit het christelijke geloof inzetten voor een zorgzame omgang met de schepping. Tot 10 mei kon je hier een organisatie of individu nomineren. De eerste Martine Vonk prijs wordt op het online GroenGelovig event op 28 mei uitgereikt.

Martine Vonk

Over Martine Vonk

Milieudeskundige Martine Vonk was gedurende haar leven op talloze manieren actief op het snijvlak van geloof en zorg voor de schepping. Ze overleed op 14 november 2019 op 45-jarige leeftijd. Als mensen en organisaties die zich verenigen onder de koepel van GroenGelovig zijn we dankbaar voor de inspiratie die we van Martine Vonk tijdens haar leven mochten ontvangen. Velen van ons zijn mede door haar op het spoor gekomen van ‘groen geloven’. In onze activiteiten bouwen we voort op wat Martine in haar leven heeft gedaan. Met de Martine Vonk prijs willen we de nagedachtenis aan Martine hooghouden en elkaar en anderen blijven inspireren om stappen te zetten naar een eerlijke, groene wereld.