Wat is GroenGelovig?

Wij geloven dat ‘duurzaamheid’ voluit een christelijk principe is. Het is een Bijbelse opdracht om de schepping zorgvuldig te beheren in plaats van haar te beheersen. Wij willen deze boodschap uitdragen en medechristenen daarvan overtuigen. Wij zetten ons in voor een versnelling van de duurzame agenda in onze samenleving: in de politiek, in kerken, in bedrijven, op scholen en in onze directe omgeving. Samen zijn wij GroenGelovig: als christenen geloven wij in groen.

Wij geloven dat God de mens heeft aangesteld als beheerder van de schepping. Hij gaf ons de opdracht mee als een goede rentmeester respectvol om te gaan met het mondiale huishouden en met elkaar. Het is daarom onze roeping om zorgvuldig om te gaan met de aarde en de natuurlijke hulpbronnen die de aarde ons biedt. Die roeping stelt ons in deze tijd voor grote uitdagingen. Het principe van zorg voor de schepping gaat voor ons heel duidelijk samen met het principe van gerechtigheid. Het gaat er niet alleen om dat de toekomstige generaties kunnen voorzien in hun basisbehoeften maar dat ook nu al een ieder, dichtbij of ver weg, kan ontvangen wat hem of haar toekomt.

Wij willen ons als goede rentmeesters inzetten voor Gods schepping. Dit doen we persoonlijk door bewuste en verantwoorde keuzes te maken in ons consumptiegedrag en in onze levensstijl. Maar ons verlangen is om ons ook breder in te zetten voor een duurzame samenleving.

In Nederland zijn er meerdere christelijke initiatieven (geweest) die ons hebben gewezen op de vaak onderbelichte opdracht tot rentmeesterschap. Christenen in alle lagen van de bevolking zetten zich vandaag de dag in voor een duurzame wereld. Tegelijkertijd is er nog zo veel te winnen in christelijke kring. Onze wens is dat christenen opnieuw in de voorhoede van de zorg voor natuur en milieu komen te staan. Wij putten hierbij hoop uit de aandacht die de zorg voor de schepping krijgt sinds het Klimaatakkoord van Parijs en de publicatie van de encycliek ‘Laudato Si’ van Paus Franciscus over de zorg voor het ‘gemeenschappelijk huis’ waarin wij allemaal wonen.

Deze boodschap van dankbaarheid en hoop over de mooie ontwikkelingen die we zien, maar ook van urgentie over de noodzaak om nu in actie te komen, willen wij uitdragen op het evenement “GroenGelovig: christenen in beweging voor de schepping.” In 2016 gingen we van start in de Jacobikerk in Utrecht. Op 15 juni 2018 gaan we verder met GroenGelovig II, op de CHE in Ede!

Op deze dag willen we elkaar inspireren met de boodschap dat zorg voor de schepping voluit Bijbels is en daarmee ons mag aanzetten tot herbezinning op onze eigen keuzes; willen we christelijke duurzame initiatieven, christelijke organisaties en individuele christenen met elkaar verbinden, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken; en willen we de duurzame agenda in de christelijke politiek, in kerken, bij christelijke ondernemers en bij christelijke maatschappelijke organisaties versnellen en dit zichtbaar maken met concrete acties.

Embert Messelink over GroenGelovig